تکنالوژی

شرکت اپل درباره ‘افت بازار چین’ به سرمایه‌گذارانش هشدار داد

اپل به سرمایه‌ گذارانش هشدار داده که این شرکت در برآورد خود از فروش تجدیدنظر کرده و آن را پایین آورده، چرا که افت بازار چین به کاهش فروش انجامیده است.
تیم کوک، مدیرعامل اپل، در نامه‌ای غیرمنتظره به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که درآمد سه ماهه اخیر آن ۸۴میلیارد دالر بوده است که پنج میلیارد دالر کمتر از پیش‌بینی اپل برای این دوره بوده است.
اپل پیش‌بینی کرده بود که در این سه ماه ۸۹ میلیارد دالر درآمد داشته باشد، که همان میزان هم انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده نمی‌کرد.
این شرکت می‌گوید رشد اقتصادی چین کند شده و از جمله تحت تاثیر جنگ تجارتی با آمریکا قرار گرفته است. در نتیجه تقاضا در بازار چین در مواردی پایین آمده، و افت تقاضا در بازار موبایل‌های هوشمند به طور ویژه محسوس بوده است.
ارزش سهام اپل پس از اوجش در تابستان گذشته و عبور از مرز یک تریلیون دالر، پایین آمده است.
اپل می‌گوید انتظار ضعیف شدن اقتصاد در “بازارهای نوظهور” را داشت، اما میزان افت را، به خصوص در بازار چین، تا این حد ارزیابی نکرده بود.
برخی از ناظران می‌گویند قیمت‌گذاری بالای اپل می‌تواند روی تقاضای آیفون تاثیر منفی بگذارد.