ورزش

فدراسیون فوتبال: لوی څارنوالی نتایج بررسی خود را زودتر اعلام کند

برخی ورزشکاران و کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان از لوی څارنوالی کشور خواسته اند تا نتایج بررسی‌هایش در باره آزار و اذیت جنسی برخی اعضای بانوان تیم ملی فوتبال دختران را هر چه زودتر اعلام کند.
به گزارش آژانس باختر در خبرنامه ای که در این مورد از طریق فدراسیون فوتبال منتشر شده است آمده است اتهامات وارده بالای کارکرد و فعالیت این فدراسیون تاثیر منفی وارد کرده است .
این در حالی است که به اساس تصمیم لوی حارنوالی وظایف مسولان فدراسیون فوتبال را تعلیق و ممنوع الخروج گردیده اند