موسیقی

شهنشاه غزلخوانی استاد رحیم بخش

استاد رحیم بخش در سال یک هزار و سیصد هجری چشم به جهان گشود، پدرش مرحوم امان الدین از سارنگ نوازان مشهور و استاد اولیه اش پدر کلان او مرحوم استاد محمد اکبر می باشد. استاد رحیم بخش سپس بحضور پیر خرابات استاد قاسم بزرگ رسما به شاگردی پذیرفته میشود و این شاگردی بشکل قانون خراباتیان طی مراسم خاص گزارش می یابد.
شاید شاگردان استاد قاسم مغفور زیاد بودند که هر یک استادان بزرگ مملکت مان شدند که ذکر اسماء شان در این مختصر گنجایش ندارد و اما شاگرد برزگی که او را رحیم بخش می گفتند چنان در قلوب هم میهنان جا گرفت که هرگز فراموش دوستداران و علاقمندان و فرهیختگان هنر او نخواهد شد.

هنر استاد رحیم بخش و خواندن های غزل او به حدی سحر آفرین، جذاب و دلکش بود که مستمعان انگشت حیرت به دندان می بردند و در مجلس غزلخوانی های او همگان گوش بودند و بس و مخصوصا کسانیکه محرم راز خواندان های آتیشن او بودند. استاد رحیم بخش به پیچ و خم راه های باریک هنر موسیقی خوب آشنا بود، به تسخیر قسمت اعظم راگ ها، مقام ها و طرزها دست یافت، اساسات راگها ، راگینها، ترانه و غزلخوانی را ه به پختگی رساند، وارد دسته بندی تات ها و ادای سرگم های سریع شده و در این کار بی بدیل بود. در آهنگ سازی و کمپوز سیکل یک راگ یا مقام را تعین و پس از آن با ایجاد و آمیزه ابتکاری در جزییات سر و صوت ها نو آوری می آفرید و نغمه و میلودی را بوسیلهء “آلاب” و ” گمک” تزیینی آراسته و رنگین میکرد، گاهگاه علاوه بر راگهای مروج که طبق تایید شاهدان عینی استاد رحیم بخش تا حدود یکصدو ده راگ مروج را استادانه اجرا میکرد، بعضی راگهای ثقیل و شاذ شامل هنرمندی استاد بود که اکثر دانشمندان موسیقی آشنایی کمتری با آن داشتند.

استاد مددی در قسمت شخصیت او میفرماید( در معاشرت با دوستان و مهمان نوازی در میان دوستان شهرت عالی داشت  و دلیل محبوبیت او را یکی هم صداقت و وفاداری و معاشرت او با دوستان میدانند و او در محافل مطابق ذوق شنونده هنر نمایی میکند و آرزو دارد سر تا پای محفل را طوری جلب نماید که خاطر احدی گرفته نشود و همه از او راضی باشند)

در قسمت اخذ جوایز و افتخارات استاد باید گفت که وی از آن جمله بزرگان بود که افتخارات زیاد نصیب او گریده است. مدال های طلا ونقره بدست آورد بودند.شاگردان استاد رحیم بخش بگفتهء استاد مددی اینها میباشند: سلیم بخش و حسین بخش (پسران استاد) استاد همآهنگ ، قاسم بخش، علی محمد کاریزی و غیره از آواز خوانان شوقی و نیز استاد درکورسهای موسیقی تدریس نموده است.

استاد رحیم بخش در اواخر عمرش در میان نوازندگان حیثیت یک پدر معنوی را داشت.علاقمندان هنر او را هرگز فراموش نخواهند کرد.مرگ این خراباتی ممتاز همه حلقه های هنر را سوگوار ساخت و بقرار شنیدگی وی در شهر کویته پاکستان بسال ۲۰۰۲م پدرود حیات گفت و مطابق وصیتش جسد پاک او را به کابل انتقال دادند. اعضای اتحادیهء هنرمندان افقانستان او را منحیث عضو عالی اتحادیه می شمردند و وفات آن را مرد بزرگ هنری افغانستان را یک ضایعهء بزرگ هنری میداند، خداوند روح استاد را شاد سازد و جایش خلد برین باد.

منبع: ساز و آواز در افغانستان ” داکتر عنایت الله شهرانی”