موسیقی

استاد محمد حسین سر آهنگ

استاد سر آهنگ یکی از شخصیت های کم نظیر در فن موسیقی از برازنده هنرمندانی بود که نام گرامی شان در تاریخ هنر به خط زرین نوشته شده است.
استاد محمد حسین سر آهنگ فرزند استاد غلام حسین در سال 1298 مطابق 1919 مسیحی در کوچهء خواجه خوردک واقع محلهء خرابات کابل چشم بدنیا گشود. موسیقی را در آغاز نزد پدر نامدارش آموخت، سپس سه سال را در مکتب امانی درس خواند، و بعد پدرش استاد غلام حسین او را در هند به نزد استاد عاشق علی خان، یا بنیانگذار مکتب پتیاله منحیث شاگرد گذاشت.
استاد سرآهنگ شانزده سال را بغرض فراگیری علم موسیقی نزد استادش سپری نمود،و همزمان با استادان دیگر موسیقی در هند آشنا و با تعدادی زیادی محشور گشت. در ختم تحصیلات هنر، استاد سرآهنگ در آل اندیا رادیو بخش افغانستان مدتی را خدمت نموده سپس به پشاور آمد و با خواهر استاد احمد بخش ازدواج نمود.
استاد محمد حسین سر آهنگ در میان اهل هنر، اهل مطبوعات و قاطبهء هنر دوستان و هنرشناسان شهرت زیاد یافت. بناً حکومت آن وقت لقب دیگری را برایش به نام «سرآهنگ» داد. از آن سبب استاد محمد حسین به نام «سرآهنگ» شهرت یافت، که تا ایندم بدان لقب گرامی یادش می کنند.
در بارهء القاب دیگر استاد سرآهنگ، هنرمند بلند جایگاه و نویسندهء محبوب هنری، عبدالواهاب مددی چنین توضیح می دهد: «کوه بلند موسیقی را در دانشگاه چندیگر، القاب ماستری، داکتری و پروفیسوری را از دانشگاه کلاکندری کلکته، لقب سرتاج موسیقی را از پوهنتون مرکزی موسیقی از شهر الله اباد هند، لقب بابای موسیقی را در دهلی و لقب شیر موسیقی را از پوهنتون الله اباد به سال 1360 به دست آورد.(سرگذشت موسیقی در افغانستان)استاد بیش از بیست بار جوایز و مدالهای برونز و نقره و طلا به دست اورد است.

sarahang2
استاد سر آهنگ در قسمت موسقی کلاسیک استاد بزرگی بود، و بعد از شاد روان پیر خرابات استاد قاسم، از بزرگترین شخصیت های موسیقی محسوب میشود. در فن موسیقی حاکمیت و صاحب صلاحیت عالی بود.تاریخ موسیقی کلاسیک شرقی را به همه کوایف آن می دانست.
استاد سرآهنگ خواندن راگ ها را به ذروهء کمال رسانیده بود از آن رو آن همه افتخارات نصیب او گشت که همه القاب به اثر فیصله های اهل مسلک صادر گریده بود.

sarahag1
استاد بزرگ و بی نظیر و با نام و نشان افغانستان که فخر بزرگ به ملت افغانستان بود، بروز یکشنبه شانزدهم جوزای 1361 هه ش وفات یافت، و به قرار گفته اش «به راه خرابات خاکم کنید» در شهدای صالحین در جوار زیارت حضرت تمیم انصار در قبرستان ترک ها دقن گردید. خداوند جایش را خلد برین بسازد. آمین

(منبع: ساز و آواز در افغانستان(تالیف داکتر عنایت الله شهرانی