موسیقی

وحید صابری

یکی از مشهور ترین آوازخوانهای افغانستان عبارت از وحید صابری میباشد. وحید صابری با آنکه در هجرت بسر می برد بار ها به طرف شمال مملکت سفر نموده و هنر نمایی ها مینماید. یکی از دلایل سفر آقای وحید صابری اینست که رهبریت جنبش ملی اسلامی افغانستان و نیر جمعیت های زیادی از مردم صفحات شمال به آواز وی علاقمندی خاص دارند.
این هنرمند مردمی با لباس های گوناگون به طرز ملیت های مختلف هموطنان مان در تلویزیون ظاهر میگردد. و خواندن های مختلفی را نیز با صدای سحر آفرین و عالی خویش انجام میدهد.
این نگارنده با جناب وحید صابری آشنایی داشته، چند روزی با وی در شبرغان، چندی دیگر در شهر تاشکند سپری نمودیم.
وحید صابری در جملهء هنرمندان محبوب افغانستان بشمار می آید.