خبرهای داخلی

بازداشت چهارده هراس افگن درشرق کشور

چهارده هراس افگن درجریان یک شبانه روز از بخش هایی درشرق کشور بازداشت شدند.
این هراس افگنان که اعضای گروه های طالبان و داعش خوانده شده اند ، با جنگ افزار به گونه جدا گانه از بخش هایی از ولایت های ننگرهار ، لغمان و کنر بازداشت شدند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشور گفت این هراس افگنان هنگامی که مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند آماج قرارگرفتند و باز داشت شدند.
بازداشت شدگان ها درنخستین تحقیقات به عضویت درگروه های هراس افگن طالبان و داعش اعتراف کرده اند و گفته اند که در ده ها رویداد هراس افگنی درشرق کشور شرکت داشتند.
ازنزد این هراس افگنان چندین جنگ افزار سبک وسنگین به دست آمده است.

نظر بدهید