خبرهای داخلی

رییس فواید عامه فراه موردسوء قصد قرار گرفت و جان باخت

انجنیر محمد سلیم سرپرست ریاست فواید عامه فراه  درشهر فراه مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرارگرفت و جان باخت .

محب الله محب سخنگوی قومندانی امنیه فراه به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت وی هنگام رفتن به سوی دفتر هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرارگرفت و جان باخت .
منبع افزود، حمله کنندگان از محل رویداد فرار کردند و پولیس در پی گرفتاری آنان تلاش ها را آغاز کرده است.

نظر بدهید