خبرهای داخلی

رئیس‌جمهور: استاد مزاری از سیاستمداران صاحب فکر و ارزشگرای افغانستان بود

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان،  در مراسم گرامی‌ داشت از بیست و چهارمین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری، اشتراک و سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که در قصر سلام‌ خانۀ ارگ برگزارشد، درآن استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، قاضی‌القضات و رئیس ستره محکمه، لوی‌ څارنوال، رؤسای مجلسین شورای ملی و شمار دیگری از اراکین بلندرتبۀ دولتی حضور داشتند.
رئیس‌جمهور غنی با ابراز تسلیت به خانواده و پیروان شهید مزاری و کافۀ ملت سربلند افغانستان و اتحاف دعا به روح تمام شهدای نامدار و گمنام کشور و شهدای رویداد اخیر تروریستی در مصلی شهید مزاری، گفت که استاد مزاری از سیاستمداران صاحب فکر و ارزشگرای افغانستان بود که تحقق صلح و ثبات، عدالت اجتماعی و وحدت ملی برمبنای ایجاد نظام متکی بر آرای مردم و برگزاری انتخابات، از بارزترین اندیشه‌های او بود.
رئیس‌جمهور با اشاره به جملۀ مشهور شهید مزاری که “ما وحدت ملی افغانستان را یک اصل می‌دانیم” گفت: شهید مزاری بارها تاکید کرد که مردم باید از طریق انتخابات شفاف و عادلانه، خودشان صاحب سرنوشت خویش شوند.
محمد اشرف غنی گفت که مزاری شهید بارها تاکید کرد که جنگ راه حل معضل افغانستان نیست و هیچ قوم و جریانی نمی‌تواند قوم و جریان دیگری را حذف کند، بهترین راه همان صلح است که به خواسته‌های همۀ مردم پاسخ داده شود.
محمداشرف غنی با بیان اینکه حلقه‌های مختلف مزاری‌شناسی و مسعودشناسی به یک گفتمان ملی مبدل شود و در بارۀ سایر شخصیت‌های ملی و تاریخی تحقیق بیشتر صورت گیرد، افزود: یکی از عناصر مهم در اندیشه‌های شهید وحدت ملی، موضوع عدالت اجتماعی است. اکنون وقت آن رسیده است که از فرهنگ رعیت ‌محوری عبور کرد تا به فرهنگ شهروند‌محوری دست یابیم.
رئیس‌ جمهور محمداشرف غنی، موضوع تلفات ملکی را یکی از بدبختی‌های جنگ دانست و گفت که برای رهبری حکومت وحدت ملی و نهاد‌های امنیتی و دفاعی، تلفات ملکی در جنگ پذیرفتنی و قابل تحمل نیست و هر گزارشی که در این مورد آمده است، جدی گرفته شده و تعقیب شده است و همواره تلاش شده است تا جلوِ تلفات ملکی گرفته شود.
وی با ابراز اینکه شهروندان انکشاف می‌خواهند و برنامه‌های بزرگ ملی به خوبی می‌تواند زمینه ‌ایی شهروندمحوری را ایجاد و تضمین کند، گفت که در فقدان دولت قوی، شکل ‌گیری شهروندمحوری دشوار است، هدف ما ایجاد دولت قوی می‌باشد.
رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان‌کرد که با ایجاد فضای شهروندمحوری، ما از جزایر جداگانه نیز عبور می کنیم و با رویکرد به برنامه های آینده نگری، زمینه مساوات هر افغان با هر افغان  را فراهم می‌کنیم.
رئیس‌جمهور کشور همچنان گفت که در نظام‌های استبدادی، قوت دولت منجر به ضعف مردم می‌ شود و برعکس، در نظام مردم‌ سالار قوت دولت، قوت مردم است.
رئیس‌جمهور غنی اضافه ‌کرد: ما نیت و اراده برای خدمت به مردم داریم، در نیت وارادۀ ما برای خدمت به مردم شک نکنید، نیت ما روشن و واضح است. اما مشکلات در اداره‌ها وجود دارد.
رئیس‌جمهور با اشاره بر اینکه با شعار نمی‌توان کارها را انجام داد، گفت که نیت و اراده باید به طرح بدل شود و طرح باید جامۀ عمل بپوشد. من در طول چهار و نیم سال گذشته بیش از ۶۰ سفر ولایتی داشتم که منظور از تمام تلاش‌ها اینست تا با هدف انکشاف متوازن در تمام ولایات کشور، شاهد پیشرفت و شگوفایی باشیم.
رئیس‌جمهور غنی تاکید کرد که هدف ما محرومیت ‌زدایی است. ما همه برای اهداف بزرگ دست به دست هم بدهیم و بحث‌ها برای سازندگی، باید مثبت و سازنده باشد.
رئیس‌جمهور کشور گفت: آرمان بزرگ ما این‌است که افغانستان را از احتیاج دیگران بیرون سازیم و برای رسیدن به این هدف، پیشرفت و انکشاف نیاز است.
رئیس‌جمهور، انتخابات را براساس حکم قانون حتمی و ضروری دانست و گفت که ما مانع هرنوع مداخله در این روند خواهیم شد و رای هموطنان درانتخابات، ضامن مردم‌ سالاری و تحکیم نظام است. وی تاکید کرد: هرکس که شهید وحدت ملی را قدر می‌گذارد، باید انگشتش با دادن رای رنگین باشد.
رئیس‌جمهور غنی اضافه ‌کرد که اکنون بعد از تلاش‌های زیاد، صلح از حاشیه به متن آمده است. در هر نشست و هر سفری که دارم، صدای صلح‌طلبی و حمایت مردم را از روند صلح می ‌شنوم.
وی با اشاره به لویه جرگۀ مشورتی صلح، گفت که اهداف و اجندای جرگه مشخص است، حدود و چارچوب مذاکره و تعریف و چگونگی صلح در این جرگه مورد مشوره قرار خواهد گرفت.
رئیس‌جمهور، تغییر نسلی و اینکه همه‌ روزه فرصت‌های مهم به این نسل واگذار می‌شود، گفت که نسل جوان امروز هزاره نیز با نسل چندسال قبل فرق دارد. تحول فکری، ایجاد مراکز آموزشی، مکاتب و مراکز فرهنگی، شبکه‌های فعال مردمی، نشانه‌های این تحول و جای افتخار است. این شبکه‌ها می‌توانند به شبکه‌های وصل برای تمام مردم افغانستان بدل شوند.
رئیس‌جمهور غنی در اخیر سخنانش با آمادگی حکومت وحدت ملی در همکاری با مردم برای بازسازی مصلی شهید مزاری، گفت: بستۀ پروژه‌ها در دشت برچی(سرک‌های اتصالی، سرک حلقوی و پروژۀ آبرسانی) و پروژه‌های زیربنایی در مناطق مرکزی، سرعت بیشتر خواهد گرفت. ما مصمم هستیم که زندان جغرافیای طبیعی را از بین ببریم و افغانستان مرکزی را به نقطۀ وصل تجارت و ترانزیت و قلب متحرک افغانستان و آسیا مبدل کنیم.
در این مراسم استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی‌جرگه، شاه‌گل رضایی نمایندۀ مردم غزنی در ولسی‌جرگه و سلیمه نیکبین نیز صحبت کردند و در مورد کارنامه‌ها، اهداف و تلاش‌های شهید مزاری در زمینۀ عدالت اجتماعی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، صلح و مردم‌سالاری، به تفصیل صحبت کردند

نظر بدهید