خبرهای داخلی

رئیس‌ جمهور غنی با وزیر امور خارجۀ آلمان دیدار کرد

 

رئیس ‌جمهور اشرف غنی ظهر امروز با آقای هایکو ماس وزیر امور خارجۀ آلمان دیدار نمود.
در این دیدار هر دو جانب در مورد پروسۀ صلح، مبارزه با تروریزم، انتخابات، اصلاحات و برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجۀ آلمان حمایت کشورش را از نیروهای امنیتی و دفاعی، پروسۀ صلح و پروژه های انکشافی افغانستان اعلام کرد. و خاطرنشان نمود که آلمان مانند گذشته در تمام عرصه ها به خصوص انکشاف و صلح پایدار، انتخابات و برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، با افغانستان همکار است.
رئیس ‌جمهورغنی از کمک های آن کشور با افغانستان از نشست بن اول و قبل از آن که با کشور ما مناسبات نیک و حسنه داشته است، تشکر کرد.
وی همچنان از همکاری آلمان در پروژه های انکشافی، آموزش نیروهای پولیس ملی و نقش نیروهای آن کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع ابراز امتنان نمود.
رئیس جمهور کشور افزود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها از اولویت های حکومت و مردم افغانستان است و در زمان تعیین شدۀ آن برگزار می شوند.
رئیس جمهور غنی گفت که لویه جرگه مشورتی صلح برای انسجام اجماع ملی در مورد صلح می باشد که به زودی برگزار می گردد و حکومت و مردم افغانستان تلاش های خویش را با تدبیر برای تحقق صلح پایدار، ادامه می دهند.

نظر بدهید