خبرهای داخلی

طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد

در آخرین جلسۀ مشورتی که به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برای بحث و بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات امروز در قصر گلخانه برگزار شد، طرح تعدیل قانون انتخابات  مورد تأیید قرار گرفت.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری: در جلساتی که برای بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، نمایندگان شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸، نمایندگان تام الاختیار احزاب سیاسی، رؤسا و نمایندگان نهاهای مدنی مرتبط به انتخابات، نمایندگان تام الاختیار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رئییس تقنینی وزارت عدلیه حضور داشتند.
این طرح تعدیل در چهار جلسۀ فشرده به روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه که نخستین جلسه آن در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، به دقت و تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  و سرانجام در جلسه به تأیید رسید.
براساس این طرح قانون، شرکت کنندگان جلسه راجع به موضوعاتی چون شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، نحوۀ تعیین اعضاء، روسا، معاونان و منشی های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیت های کمیسیون‌ها، رئیس و دارالانشای کمیسیون ها، استخدام کارکنان دایمی و موقت، شرایط  نامزدان عضویت شورای ولسوالی و شورای قریه، تعیین کرسی برای شورای ولسوالی، تعیین کرسی برای شورای قریه، طرز رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، ابطال آراء و موارد دیگر به تفصیل و دقت تمام بحث و تبادل نظر کردند.
سرانجام پس از چهار جلسه طولانی و در ذیل مباحث و بررسی های فشرده‌ که در این جلسات صورت گرفت، طرح تعدیل قانون انتخابات با تفاهم و اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت.
در آخرین جسلۀ مشورتی فیصله شد که طرح تعدیل تأیید شده به منظور طی مراحل نهایی و قانونی به کابینه ارائه شود.