خبرهای داخلی

معین سیاسی وزارت خارجه با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات کرد

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه ، با پیری مایودون سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت خارجه؛ معین سیاسی وزرت خارجه پیرامون برگزاری مؤفقیت آمیز نشست اخیر گروه بین المللی تماس که در لندن برگزار شد، پروسه سوم کابل که قرار است به تاریخ ۷ مارچ ۲۰۱۹ برگزار شود، نشست مسکو و نقش برجسته اتحادیه اروپا در پروسه صلح و همچنان انتخابات ریاست جمهوری، صحبت کرد.
مایودون با صحبت روی موضوعات فوق، از همکاری اتحادیه اروپا در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنان روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان اطمینان داد.