خبرهای داخلی

کشته شدن بیست و پنج طالب مسلح در قندهار

بیست و پنج طالب مسلح دریک عملیات نظامی درولایت قندهار کشته شدند.

این طالبان شب گذشته در مراکز شان در ولسوالی ارغستان آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درجنوب کشور گفت: که دراین عمیات بیست و پنج طالب مسلح به شمول شش جنگجوی پاکستانی این گروه کشته شدند.
اوگفت دراین عملیات چندین روستا از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد و دست کم سه مرکز طالبان با همه سازو برگ جنگی اش با خاک یک سان شد.
یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجار ها درولایت قندهار جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز شش ماین را از راه های پررفت و آمد قندهار کشف و خنثی کردند.