خبرهای داخلی

خواست نیرو های امنیتی کشور تأمین صلح و ثبات است

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ، شام روز گذشته با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت های  ارزگان و هلمند دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشاور امنیت ملی: در این دیدار محمد هاشم الکوزی، محمد خان، مستری و شماری دیگر از این بزرگان روی بهبود وضعیت امنتیی در مناطق مربوط صحبت کردند و از برنامه های حکومت اعلام حمایت کردند.
این بزرگان به مشاور امنیت ملی اطمینان دادند که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باقی خواهند ماند و تأکید ورزیدند که هر نوع اظهار نظر غیر مسؤولانه در قبال نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی برای ملت و مردم افغانستان قابل قبول نمی باشد.
در ادامه داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی به این بزرگان، از آنان بخاطر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد.
وی با ستایش از قربانی های نیروهای قهرمان امنیتی و ‌دفاعی کشور گفت که این نیروها شب و روز برای تأمین امنیت مردم تلاش می ورزند و قربانی می‌دهند.

مشاور امنیت ملی اضافه کرد : در دیدارهای جداگانه که من با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور داشتم آنها هیچگاه خواست شخصی شانرا مطرح نکردند بلکه خواست شان تامین صلح و ثبات است.