خبرهای داخلی

باز داشت دو فرد متهم به قتل دو کارمند رادیو هم صدا

دو مرد به اتهام قتل دو کارمند یک رادیوی محلی درولایت تخار بازداشت شدند.

پولیس می گوید که این افراد پس از بررسی های آنان دریک عملیات ویژه بازداشت شدند.
شام سه شنبه گذشته  مردان تفنگ دار ناشناس بر رادیوی محلی هم صدا در شهرتالقان مرکزولایت تخار یورش بردند و مجری ویک گزارشگر آن را به گلوله بستند.
یک منبع امنیتی ولایت تخار گفت: که ماموران امنیتی پس از بررسی ها موفق به بازداشت دومرد درپیوند به ترور این کارمندان رسانه یی شدند.
او هویت مردان بازداشت شده را فاش نکرد وگفت بررسی ها درباره این رویداد ادامه دارد.
افزایش حمله برخبرنگاران در افغانستان واکنش های تند جامعه رسانه یی ، فعالان مدنی و شهروندان کشور را درپی داشته است.
آنان از حکومت می خواهند تا درراستای حفظ جان خبرنگاران تلاش بیشتر کند.
در واکنش به قتل دو خبرنگار محلی در تالقان ، رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ نگرانی شدید آن وزارت را در این خصوص بیان کرد و از نهاد های امنیتی خواست تا در حقظ جان خبرنگاران و تأمین امنیت رسانه ها و نیز گرفتاری عاملان قتل دو خبرنگار محلی تخار به گونه جدی اقدام کنند.