خبرهای داخلی

سخنگوی کمیسیون انتخابات: آرای یازده ولایت به دلیل هزاران شکایت بازشماری میشوند

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که آرای یازده ولایت به دلیل هزاران شکایت بازشماری میشوند به گفته انان تاکنون نتایج برگه های شمارش ۱۸ ولایت درمرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات ثبت شده اند.
درهمین حال محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان با انتقاد از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات گفت که حکومت استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را حمایت کرده است اما شکایت‌های موجود در زمینه انتخابات بیشتر در برابر آنان موجود است.
رئیس جمهور تاکید کرده است که کمیسیون انتخابات باید با شفافیت تمام، اقدامات برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات را به سر برساند و از شفافیت انتخابات به مردم اطلاع و اطمینان بدهد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بازشماری آرای چهار صدو پنجاه و چهار مرکز رأی دهی یازده ولایت را آغازکرده اند ونیزتا کنون برگه‌های نتایج شمارش آرا و دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان از بیست و هفت ولایت به مرکز رسیده اند.
سید حفیظ هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید داردکه قراراست بازشماری آرای صندوق ها با مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی ، نماینده گان نامزدان ونهاد های ناظر انتخابات انجام شود به گفته وی بازشماری آرا بیش از دویا سه روز را دربرخواهد گرفت .
این درحالیست که کمیسیون مستقل انتخابات چندی روزبیش اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ۳۲ ولایت را به تاریخ دوم قوس وازولایت کابل را به تاریخ دهم قوس اعلام خواهدکرد اما تا کنون بخشی از این آرا شامل ذخیره گاه اطلاعات کمیسیون نشده وازسوی دیگرصندوق های آرای چند ولایت به مرکز نرسیده است .
قبل از این کمیسیون انتخابات اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را در ۱۹عقرب اعلام کرده بود.