خبرهای داخلی

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را به‌حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دیروز خانم الیس ویلز معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را به‌حضور پذیرفت.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی ریاست جمهوری ، در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هردوجانب در مورد چگونگی تاثیر تعزیرات ایالات متحدۀ امریکا بالای بندر چابهار، بحث و تبادل نظر کردند.
حکومت افغانستان قبلاً نیز در مورد بندر چابهار با جانب حکومت ایالات متحدۀ امریکا بحث های داشت که نتایج این بحث ها و بحث های امروز رئیس جمهور با معاون وزارت خارجۀ امریکا به زودی با مردم شریک خواهد شد که پیامدهای خوب اقتصادی برای افغانستان در قبال خواهد داشت.