آلبوم تصاویر خبرهای داخلی

تفاهمنامه همکاری میان رادیو تلویزیون ملی افغانستان و اداره لوی سارنوالی

هدف از امضای این تفاهم‌نامه، ایجاد هماهنگی بیشتر میان هردو اداره وانعکاس دقیق و به موقع ازفعالیت‌ها وکارکردهای ارگان‌های عدلی وقضایی درکشورمی باشد.

رادیو تلویزیون ملی به هدف دستیابی به معلومات دست اول وانعکاس دقیق از فعالیت‌های اداره لوی سارنوالی به روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه همکاری را با ادراه لوی سارنوالی به امضا رساند.
بربنیاد این تفاهمنامه، اداره لوی سارنوالی معلومات کارکردهای این اداره را به خاطر نشرآن در اختیار رادیو تلویزیون ملی قرار خواهد داد.
مسوولان اداره لوی سارنوالی میگویند: انعکاس فعالیت‌های ارگان‌های عدلی وقضایی کشور ازطریق رادیو تلویزیون ملی، میتواند دیدگاه‌های مردم را نسبت به این نهادها به گونه مثبت تغییر دهد وسبب کسب اعتماد آنان شود.
این درحالیست که شماری از ادارات دولتی باموجودیت قانون حق دسترسی به اطلاعات، دربرخی ازموارد معلومات را به موقع دراختیار رسانه‌ها قرار نمی دهند.