روغتیا

جلوگیری از قاچاق گوشت تاریخ گذشته پاکستانی به بازارهای ننگرهار

ازانتقال گوشت تاریخ گذشته پاکستانی به بازار های ولایت ننگرهار جلوگیری شد.
منسوبان امنیتی دیروز دو محموله گوشت مرغ تاریخ گذشته را که به گونه قاچاق از پاکستان وارد ننگرهار شده بود ، در ولسوالی مومند دره در روستایی درنزدیکی نوار دیورند کشف و ضبط کردند.
دفتر رسانه های ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه یی می گوید که ازاین محموله ها بیش از هزار کیلوگرام گوشت مرغ فاسد شده به دست آمد.
خبرنامه می افزاید که گوشت های فاسد شده به آتش کشیده شد.
این درحالیست که وزارت صحت عامه کشور نسبت از وارد کردن مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ گذشته که به صحت آسیب می رساند ، هشدار داده است.

نظر بدهید