صحت

مرکز هیمودیالیز شفاخانه حوزوی نیاز به توسعه دارد

مسئولان در مرکز هیمودیالیز شفاخانه حوزوی ولایت هرات خدمات ارائه‌شده برای مریضان را بسنده نمی‌دانند.
مرکز هیمودیالیز شفاخانه حوزوی برای مریضانی که نیاز به پیوند کلیه دارند؛ تا مساعدشدن شرایط آنان را تحت دیالیز قرار می‌دهد.
خلیل‌الله حبیبی مسئول بخش هیمودیالیز شفاخانه حوزوی هرات خدمات ارائه شده توسط این مرکز برای مریضان را رضایت‌بخش عنوان کرد؛ اما ابراز نمود که این مرکز برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر نیاز به توسعه دارد.
حبیبی می‌گوید: این مرکز برای تحت پوشش گرفتن تعداد بیشتر مریضان نیاز به تیم صحی قوی و تعداد داکتران و نرس‌های بیشتر، امکانات و تجهیزات بهتر و بالاتر و مکان وسیع‌تری دارد.
در حال حاضر در مرکز هیمودیالیز شفاخانه حوزوی یک داکتر و شش نرس مشغول تداوی مریضان کلیوی اند.
در این مرکز ۱۵۰ تن از کسانی که مشکلات حاد کلیوی داشته و باید پیوند کلیه کنند تحت دیالیز بوده؛ و همچنین در کنار آن مریضانی که دچار مسمومیت‌های کلیوی می‌شوند نیز در این مرکز تحت درمان قرار می‌گیرند.
همچنین گفته ‌می‌شود که هزینه درمان در این مرکز کاملا رایگان بوده و از مریضان هیچ پولی دریافت نمی‌شود، حتی دواهای مورد نیاز مریضان نیز توسط دواخانه این مرکز تامین می‌شود؛ اما پایوازان مریضان ادعا دارند که در هربار مراجعه برخی دواها را از بیرون خریداری و برای درمان مریضان شان در دسترس نرس‌ها قرار می‌دهند.
قابل ذکر است که در مراکز درمانی دولتی زمینه پیوند کلیه فراهم نبوده و مریضان برای این منظور باید به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کرده و یا به خارج از کشور سفر نمایند که به گفته مریضان هزینه آن نیز برای آنان بسیار سنگین تمام شده و آنان باید برای معالجه نهایی و کامل‌شان هزینه بسیار هنگفتی را آماده سازند.