خبرهای خارجی

ایران : به مذاکرات طالبان و دولت افغانستان کمک می کنیم

جنرال حسن فیروز آبادی ، مشاور عالی قومندان  معظم قوا  ی مسلح ایران  گفت: از آنجا که امنیت افغانستان برای ایران اهمیت دارد، قبول کردیم که به مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی آن کشور کمک کنیم تا به تفاهم برسند..
جنرال فیروزآبادی درگفت وگو با ایرنا اظهارداشت: ایران در چارچوب قوانین بین المللی با طالبان گفت وگو می کند و این گروه مایل است که در امنیت افغانستان نقش داشته باشد.
به گفته منبع خبری ذکر شده فیروز آ بادی  افزود: این گروه روزګذشته  به عنوان بخشی از جامعه افغانستان که نظرات سیاسی خود را دارد، مایل است در اداره دفاع و امنیت افغانستان سهم داشته باشد.
به گفته وی ایران منافعی در مذاکره با طالبان ندارد. افزود  ما از بابت این که با افغانستان همسایه هستیم و امنیت این کشور برای ما اهمیت دارد، قبول کردیم که به مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی این کشور کمک کنیم تا به تفاهمی برسند و برابر دشمنان ملت افغانستان ایستادگی کنند.
وزارت امور  خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد که نمایندگان طالبان با سید عباس عراقچی معین  وزارت امور خارجه ایران مذاکره کرده اند.
وی با اشاره به جایگاه ایران در برقراری امنیت منطقه گفت: در شرایط کنونی نقش و نظر جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امنیت در منطقه بسیار حائز اهمیت است؛ ایران برای نظر کشورها در امنیت جمعی ارزش قائل می شود.