اقتصادی

برنامه برق رسانی سال ۱۳۹۸ شرکت برشنا بیان شد

شرکت برشنا از نخستین برنامه ملی نظر خواهی پلان برق رسانی سال ۱۳۹۸ برای ولایات کشور خبر داد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، در این برنامه مسوولان این شرکت روزګذشته در یک ابتکار و به هدف عملی کردن تعهد حکومت وحدت ملی در تامین برق ولایت ها یک برنامه نظرخواهی راه اندازی کرد و در این برنامه هیئت رهبری شرکت برشنا برنامه های آینده برق رسانی سال ۱۳۹۸ در ۳۴ ولایت را با معاونان و والیان ولایات کشور تشریح کرد و برای عملی سازی بهتر این برنامه ها نظریات و پیشنهاد های والیان را نیز در زمینه به دست آورد.
همچنان در این برنامه ملی نظر خواهی در خصوص وضعیت عمومی برق در افغانستان میان مسوولان ولایات صحبت صورت گرفت و شرکت برشنا در پایان برنامه ملی نظر خواهی در مورد پلان برق رسانی میان آن شرکت و شماری از شرکت های دیگر به هدف ایجاد سهولت در برق رسانی چندین تفاهمنامه نیز به امضاء رسید.
در این برنامه همچنان امضای تفاهمنامه میان شرکت برشنا و شرکت خدماتی مریخ امضای تفاهمنامه با شرکت لوژستیکی و تجارتی کابل الف تای در خصوص نصب میتر های هوشمند ، امضای قرارداد های خدمات بانکی میان شرکت برشنا و پشتنی بانک و  تجدید قرارداد میان شرکت برشنا و شرکت ام حواله اتصالات به خاطر تادیه بل های برق و چندین قرار داد دیگر به امضاء رسید