فرهنگ و هنر

حسینه صافی برگسترش همکاری های فرهنگی میان افغانستان و اسپانیا ، تاکید کرد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدار با سفیر اسپانیا درکابل، برتوسعه و گسترش همکاری های فرهنگی میان دوکشور، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین دیدارسفیراسپانیا مقیم کابل گفت که این کشور۱۳ سال قبل سفارتش را درکابل افتتاح کرده است و همچنان دررابطه به روابط دوستانه میان دوکشوراشاره کرد و علاقه مندی کشورش را درزمینه توسعه همکاری ها ابرازکرد.
همچنان دراین دیدار درمورد همکاری فرهنگی به ویژه درراستای  تیاتر، سینما و موسیقی نیز صحبت شد .
حسینه صافی همکاری کشوراسپانیا با افغانستان را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد که دیزاین و نقشه موزیم ملی میان مهندسان جهان به رقابت گذشته شده بود و درنهایت نقشه و دیزاین دو مهندس اسپانیا یی مقام اول ودوم را به دست آورد.
همینگونه دراین دیدار دررابطه به توسعه نقشه موزیم ملی ، امضای تفاهمنامه همکاری های فرهنگی و افتتاح قصردارلامان کابل به مناسبت یکصد مین سالگرد استرداد استقلال کشورنیز بحث صورت گرفت

 

نظر بدهید