اطلاعیه ها

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین

قرار است فردا سه شنبه مورخ (۱۶) جوزا سال روان نشستی تحت عنوان پروسه کابل به اشتراک بیش از (۲۰) کشور و سازمان بین المللی برگذار گردد تا روند مصالحه و هماهنگی در مبارزه با تروریزم را به بحث بگیرند، به منظور جلوگیری از ازدحام ترافیکی و سهولت در استقبال شرکت کننده در نشست پروسه کابل به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، صرف در شهر کابل رخصتی میباشد.