اطلاعیه ها

فستیوال ترانه های ملی و حماسی

خواننده گان عزیز
۹۸ مین سالروز استرداد استقلال کشور از طرف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان طی فستیوال ترانه های ملی و حماسی تجلیل میگردد.
شاعران، آهنگ سازان، ترانه خوانان و پرودکشن ها آثار خویش را در جریان یک ماه آینده به رادیو تلویزیون ملی افغانستان بسپارند.
برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس و یا به این شماره ها به تماس شوید.
۰۷۰۰۱۶۹۲۶۲
۰۷۰۰۰۵۴۸۰۶
ایمیل: info@rta.org.af