موسیقی

بخت زمینه د پښتو پیاوړې سندر غاړې

بخت زمينه د پښتو ژبې وتلې اوخوږ غږې سندرغاړې د افغانستان د کنر ولایت وه.

 بخت زمینه د ښکلا د مخ او د غږ باندي مشهوره وه.

ویل کېږي چې تر اوسه یې چا ځای ونه شو نیولی.

خوږ غږې سندرغاړې د ببرک کارمل د واکمنۍ په وخت کې په نامالوم ځای کې وژل شوې.

بخت زمېنې په خپل وخت کې ډېرې سندرې ويلي چې یو څو یې په لاندې ډول دي.

  • ما له تا جدا کوي نه.
  • یارا غمجن به شي.
  • زما خوگه جانان.
  • بي دیلداره مې.
  • زما دمینې یارا.
  • راشه راشه.
  • پښتو تپۍ
  • ښایسته ځان مې جور کرۍ دی.
  • سربازا یارا.
  • خیجه په مورچل باندي.