ورزش

بازیکنان تیم ملی ۱۹ سال کرکت آماده میشوند

مسابقات جام ۱۹ سال بتاریخ ۶ ماه میزان در بنگه دیش برگزار میشود.
به این دلیل بازی کنان تیم ملی ۱۹ سال کرکت کشور به تمرینات آغاز خواهند کرد.
فرید هوتک سخنگوی کریکت بورد به آژانس باختر گفت افغانستان در این مسابقات تیم ملی کشور با کشورهای نیپال، هند و امارات متحده عربی رویارویی خواهد داشت.
به‌گفته وی تیم ۱۹ سال افغانستان قبل از اشتراک در جام ۱۹ سال آسیا در شهر لکنوو یک سلسله مسابقات تمرینی را نیز انجام خواهد داد.