آلبوم تصاویر خبرهای داخلی

د نویو رئیسانو ټاکنې

عبدالغفور سبحان د ملي راډیو تلوېزیون د تخنیکي او
محمد نسیم پښتون د خبر شبکې د رئیسانو په توګه ټاکل شوي دي
دوی دواړه په کار پوه او مسلکي خلک دي په چارو کې ورته بریالیتوب غواړو.

۲ نظرات