تکنالوژی

د ګوتې به واسطه خلاصېدونکی قلف

 

د Tapp Lock په نوم نوی قلف (کلف) همدا اوس بازار ته راوتلی.
د دې قلف نوی والې به په دې کې دی چې د ګوتې به واسطه(تچ) سیستم سره خلاصېږي.
د نومړي قلف بطرۍ په یوه ځل چارچ سره درې کاله کار کوي.
د Tapp Lock قلف کارنده دا توان هم لري چې یاد قلف د بلوتوت له لارې خلاص کړي، خو که کوم بېګانه شخص د نومړي قلف د خلاصون هڅه وکړي نو څښتن یې پرې خبريږي.