آلبوم تصاویر خبرهای داخلی

تجلیل از بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان یا نزول قرآن عظیم‌الشان

ازبیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان یا نزول قرآن عظیم‌الشان، درتالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان، ازسوی وزارت ارشاد، حج واوقاف گرامی‌داشت شد. شماری ازعالمان دین دراین مراسم، ضمن برشمردن فضایل ماه مبارک رمضان به ویژه شب نزول قرآن‌کریم، برتطبیق وعملی شدن احکام دین مبین اسلام تاکید می‌ورزند.شماری ازعالمان دین دراین مراسم، ضمن آنکه ماه مبارک رمضان را ماه رحمت ومغفرت الهی بیان نمودند، برعملی شدن دستورات دینی درکشور تاکید می ورزند. این عالمان دین همچنان، آشنا ساختن افراد جامعه را به مسایل دینی واسلامی از وظایف علمای کشور عنوان می کنند. همه ساله ازبیست وهفتم ماه مبارک رمضان یا نزول قرآنکریم درافغانستان وکشورهای اسلامی، به منظور آگاه سازی هرچه بیشتر مردم به دستورات دین مقدس اسلام، گرامی داشت می شود.