خبرهای داخلی

عملیات ” نیزه ” در لوگر با موفقیت پایان یافت

An Afghan Commando, with the Afghan National Army's 3rd Commando Kandak, scans the horizon while providing security during an operation to hinder insurgent activity in northern Panjwa'i District, Mar. 29, 2011, in Kandahar Province, Afghanistan. Assistance during the Commando-led operation was provided by U.S. servicemembers, with Special Operations Task Force - South, members of the Afghan National Civil Order Police and Panjwa'i Deputy Chief of Police, Mohibullah. (U.S. Army photo by Spc. Daniel P. Shook)(Released).

عملیات تحت نام نیزه درولایت لوگر که از یک هفته به این طرف ادامه داشت با د ست آورد های زیادی نیروهای نظامی افغان پایان یافت.
سلیم صالح سخنگوی مقام ولایت لوگر گفت: این عملیات از مدت یک هفته به این طرف در مربوطات ولسوالی های چرخ ، بره کی برک و بخش های از پل علم مرکز ولایت لوگر به هدف از بین بردن وپاکسازی مخالفان مسلح دولت راه اندازی شده بود.
به گفته وی دراین عملیات نیروهای اردو ، پولیس ، امنیت ملی وقطعه خاص همراه با نیروهای کمکی هوایی افغان اشتراک داشته وعملیات را موفقانه به پیش بردند .
صالح اضافه کرد، درجریان این عملیات یکصدوسی و یک تن از مخالفان مسلح کشته وزخمی شدند .
وی گفت، ازجمله یکصدوسی ویک تن از مخالفان مسلح ، یکصدوسه تن آنان کشته و متباقی زخمی شده است .
به گفته وی درجمله کشته شده ها شش تبعه خارجی وچهار فرد ا نتحاری همراه با واسکت های انتحاری نیز کشته شدند .
وی همچنان تصریح کرد که درجریان این عملیات28 مخالف مسلح دیگر زخمی شده وهمچنان پنج تن دیگر شان بازداشت شدند .
وی اشاره کرد که درجریان این عملیات چهل حلقه ماین نیز از ساحات یاد شده کشف و خنثی شده است .
ویگفت که در این عملیات یک تعداد جنگ افزار واسطه نقلیه آنان که شامل دو موتر نوع سراچه یک و اسطه سرپرکشتم ودوازده موتر سایکل ، چهل میل دهشکه از بین رفته وهمچنان سه میل کلاشینکوف یک میل دهشکه یک میل راکت ار، پی ، جی ، یک میل یازده تکه یک میل پنج تکه ، پنجصد مرمی پیکا ، سه صد مرمی دهشکه یکصدو بیست کیلوگرام مواد انفجاری ، یک موتر سایکل ، یک موتر نوع کاستر بدست نیروهای امنیتی افتاده است .
به گفته صالح درجریان این عملیات راکت درساحه ینگرام ولسوالی چرخ دریک منزل اصابت نمود که یک زن شهید شد .
این راکت درجریان درگیری از سوی مخالفان مسلح پرتاب شده بود همچنان ده فرد ملکی را که درمیان شان سه کودک نیز میباشد زخمی نمود .
به گفتۀ وی درجریان این عملیات پنج تن از سربازان اردوی ملی زخمی شدند .