خبرهای خارجی

خانواده متهم تیراندازی فلوریدا می گوید که او تکلیف روانی دارد

استبان سانتیاگو، رسما از سوی لوی حارنوالی ایالت فلوریدا به عنوان عامل تیراندازی خونین در میدان هوایی فلوریدای آنکشورمتهم شده است.

در توضیحات تفهیم اتهام این جوان ۲۶ ساله آمده که او به آتش گشودن در میدان هوایی فورت لادردیلفلوریدا، کشتن ۵ نفر و زخمی کردن تعدادی دیگر متهم است.

ارتکاب خشونت در مکانی عمومی چون میدان هوایی، می‌تواند در صورت اثبات حکم اعدام برای فرد مذکور به دنبال داشته باشد.

مقام های قضایی به دنبال آنند که دریابند آیا اختلالات روحی و روانی نقشی در این اقدام سانتیاگو داشته است.

استبان سانتیاگو درسابق عضو اردوی امریکا بوده و به عراق هم اعزام شده بود. خانواده‌اش می‌گوید او ‘در عراق عقلش را از دست داد‘.

جورج پیرو، مامور اف‌بی‌آی که مسئول این دوسیه است، گفته که هنوز در حال بررسی انگیزه این حمله اند و احتمال این‌ را که جنبه تروریستی داشته باشد، هم‌چنان در نظر دارند.

خانواده‌اش می‌گویند او اخیرا تحت درمان روانی بوده است و در زمان حضور در عراق “عقلش را از دست داد”.