تکنالوژی

نوې ټیکنالوجۍ په راتلو سره د اډیو کیسټو کاروبا ر کم رنګه شوی دی

د ټیکنالوجۍ پرمختګ د اډیو کیسټ او ټیپ ریکارډر کارونه کم رنګه کړې د پيښور یونیوسټي ټاون د کیسټو دوکانداران وایي چې څو کاله وړاندی په فردوس، کابلی، نشترآباد، کریم پوره او نورو بازارونو کښي د ټیپ کیسټو څلور سوه پوری دوکانونه وو ولی اوس دغه ټولو خپلی المارۍ د سی ډی نه ډکی کړې دي او د لس نه کم داسی دوکانونه پاتی دی چی آډیو کیسټی هم خرڅوی. دوی زیاته کړه چی وړاندی به د ورځی سل کیسټی خرڅیدی نو اوس صرف پنځه او شپږ خرڅیږی ”کله نه چی سی ډی کیسټ او کمپیوټر راغلی دی نو د دوی کاروبار ورو ورو په ختمېدو دی. بل اړخ اوس هم ځنی داسی خلک شته چی ټیپ کیسټی هم اوری.