تکنالوژی

جدیدترین طیاره جنگی رادار گریز چین آزمایش شد

در پی افزایش تشنج چین با امریکا و جاپان، حکومت چین پیشرفته ترین جنگنده رادارگریز خود را مورد آزمایش قرار داد تا در کنار نشان دادن قدرت نظامی خود به این کشورها، به انحصار امریکا در ساخت جنگنده های پیشرفته پایان دهد.
طیاره رادارگریز چین که پیشرفته ترین مدل «جی ـ ۳۱» می باشد، ظاهراً روز جمعه گذشته پرواز آزمایشی داشته و دیروز این خبر مورد تایید مقام های نظامی این کشور قرار گرفت.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که چین در تحولی دیگر در راستای به رخ کشیدن قدرت نظامی خود، کشتی طیاره بردار «لیائونینگ» را برای اولین بار با هدف انجام برخی رزمایش ها و تمرینات به همراه چند فروند کشتی دیگر به آبهای اقیانوس آرام غربی اعزام کرده است.
روزنامه «چاینا دیلی» نیز در گزارشی اعلام کرد که جنگنده مدل جدید از نوع «جی – ۳۱» که «گیرفالکون اف سی ـ ۳۱» نام دارد، برای نخستین بار پرواز آزمایشی موفقی را انجام داده است.