تکنالوژی

د نړۍ ګران بیه ساعت

عمومآ ګران بیه ساعتونه له سرو زور جوړېږي

اوس یو بل ساعت چې “دابل تربیلون ۳۰”   نومېږي  د ګلوبل فورسی  (Greubel Forsey) شرکت لخوا جوړ او بازار ته وړاندي شوی دی.

دا ساعت د نورو قیمتي ساعتونو بر خلاف له سرو یا سپینو زور نه دی جوړ شوی.

دا ساعت د یو ډول خالص ښیښي چې د سافایر (کبود یاقوت) په نامه یادیږي، دومره شفاف او روڼ جوړ شوی دی چې ټول ۳۹۶ موجوده داخلې پرزي یې چې په ساعت کې کارول شوي دي ، له بهره ښکاره کیږي.

د دې ساعت  قیمت ۱٫۲۷۵ میلیون ډالره دی په امریکا کې بازار ته وړاندې شوی او جوړونکي کمپنی یې یواځي ۸ دانه دغه ډول ساعتونه جوړ کري دي.