خبرهای داخلی

تلفات سنگین طالبان درعملیات نوید پانزده در سانچارک سرپل

طالبان درجریان عملیات نظامی نوید پانزده درولایت سرپل تلفات سنگینی دیده اند.
این عملیات با اشتراک صدها نظامی برمواضع طالبان درولسوالی سانچارک آغازشده وکماکان ادامه دارد.
جنرال حسیب الله قریشی قوماندان واحد امن ونظم عامه درشمال کشور که رهبری این جنگ را به دوش دارد گفت درسه روز از آغازعملیات نوید پانزده تاکنون چهل طالب مسلح به شمول سه قوماندان این گروه کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت نظامیان تحت امرش توانسته اند چندین روستا را در ولسوالی سانچارک ازوجود طالبان پاکسازی کنند و این عملیات هم تا پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود هراس افگنان ادامه خواهد داشت.
ولسوالی سانچارک دراین اواخر گواه افزایش حضور و فعالیت طالبان بوده است.
طالبان پس از حمله های اخیر شان بیشترین بخش هایی ازاین ولسوالی را در دست دارند .
آنان درنخستین روز های تصرف بخش هایی از سانچارک ، چند روز پیش بیش از ده سرباز پولیس محلی را تیرباران کردند.
طبق یک خبردیگر: هفت طالب مسلح درجریان درگیری بانظامیان درولسوالی کوهستانات ولایت سرپل کشته شدند.
این طالبان دیشب در بزرگراه ولسوالی کوهستانات هنگام حمله برکاروان حامل نظامیان درگلوله باری آنان کشته شدند.