خبرهای خارجی

جنرال عاصم منیر به حیث رییس عمومی استخبارات پاکستان مقرر شد

رسانه های  پاکستان خبر دادند که  جنرال عاصم منیر، به حیث رییس عمومی جدید اداره استخبارات پاکستان  منصوب شده است.به گزارش آژانس باختر ، خبر های بعدی حاکی از آن است که  جنرال نوید مختار رییس قبلی اداره استخبارات پاکستان بازنشسته خواهد شد.دگرجنرال  منیر قبل از این رییس عمومی بخش نظامی استخبارات  پاکستان بود.

او همچنین به عنوان قوماندان قوماندانی نیروی های  مناطق شمالی اجرای وظیفه کرده است.

 

نظر بدهید