اقتصادی

افزایش تولیدات عسل در هرات

مسولان در اداره زراعت تولیدات عسل درسال جاری درین ولایت را معادل هشتاد وسه تن متریک اعلام کردند.
به گفته میرویس سادات مدیر زنبورداری ریاست زراعت هرات باوجود خشکسالی های اخیرقرار سروی های انجام شده ، تولید عسل در سال روان در ولایت هرات قناعت بخش بوده است چنانچه زنبور داران مقدار هشتاد وسه هزار کیلوگرام عسل تولید نموده اند.
سادات با بیان فواید عسل وتاریخچه زنبور داری در ولایت هرات ازتولید هشتاد درصدی موم مورد ضرورت در خود ولایت هرات خبرداد و گفت:” که در سال جاری هشتاد درصد موم مورد ضرورت در خود ولایت هرات از تولیدات فارم های زنبور داری به دست آمده است که ما را به طرف خود کفایی موم مورد ضرورت زنبور داران نزدیک ساخته است.
وی همچنان روی کیفیت عسل ولایت هرات وفعالیتهای ریاست زراعت دراین بخش صحبت نمود و افزود:”عسل افغانستان کیفیت عالی دارد و به بازارهای جهانی راه یافته ولی هنوزهم روند تولید آن باید میکانیزه شود ؛که اداره زراعت جهت رفع مشکلات زنبوردارن و بسته بندی موم مازاد تولیدی یک پایه ماشین چاپ موم ورقی تمام اتومات را تهیه و در اختیار زنبورداران قرار داده است ودر نظر دارد تا جهت رشد و انکشاف صنعت زنبور داری در این ولایت به تعداد چهارصدو شصت و هشت صندوق زنبور عسل معه تجهیزات ابتدایی ضروری زنبور داری را برای یک صدو پنجاه وشش تن در ولسوالی های چشت شریف ،اوبه، پشتون زرغون ، کشک رباط سنگی و گلران توزیع نماید۰
قابل ذکر است که در طی چند سال اخیر ده ها تن عسل در ولایت هرات تولید و به بازارهای جهانی عرضه گردیده است که بر اقتصاد کشور نقش ارزنده داشته.

نظر بدهید