خبرهای داخلی

تصرف مرکز خرید وفروش مواد مخدر واسلحه طالبان

نظامیان کشور یک مرکز خرید وفروش مواد مخدر واسلحه طالبان مسلح را درولسوالی درقد تخار به تصرف در آوردند .
سنت الله تیمور سخنگوی ولایت تخار گفت که این مرکز به گونه غیر قانونی دربیشتر ازپنجصد جریب زمین دولتی ساخته شده بود که بعد ازتصرف آن توسط نظامیان کشورآن مرکزبه کلی تخریب گردید.
تیموری اضافه کرد مخالفان مسلح این شهرک را به هدف فروش مواد مخدر و اسلحه و مهمات به خاطر ادامه برنامه های شوم شان ایجاد کرده بودند که در نتیجه عملیات پامیر ۱۸ به تصرف نیروهای امنیتی درآمد .
طبق یک خبر دیگر: رییس امنیت ملی تخار از کشته شدن پنج مخالف مسلح در ۲۴ ساعت گذشته و ادامه عملیات تصفیوی پامیر ۱۸ نیرو های امنیتی افغان درمربوطات ولسوالی درقد خبر داد.
وی همچنان گفت که شش مخالف دیگر نیز زخم برداشتند.

نظر بدهید