خبرهای داخلی

امنیت ملی: مایک پراز موادانفجاری برنامه ی برای ترور قوماندان امنیه قندهار نبوده است

اداره امنیت ملی میگوید که کشف یک مایک پراز مواد انفجاری از دفتر یک رادیوی خصوصی برنامه برای ترور قوماندان امنیه آن ولایت نبوده است.
اداره امنیت ملی امروز با نشر اعلامیه گفته است، سه ماه و هفده روز قبل از امروز احمدالله سرگند مدیر رادیو کلید قندهار به ظن دست داشتن با گروه های مخالف دولت از سوی ریاست عمومی امنیت ملی دستگیر گردید که هنوز در توقیف قرار دارد .
اخیراً قرار شد رادیو کلید به محل دیگری در شهر قندهار نقل مکان نمايد، مسوولان رادیو ، چهارشنبه هجده هم دلو آقای ساحل در هنگام جمع آوری و جابجایی مایک ها متوجه ميشود که یک مایک جدا از ساير مايك ها در یک پلاستیک پیچانیده شده که مواد ناشناخته در مایک جاسازی گردیده و خواهان همکاری از قومندانی امنیه آن ولایت شدند.
در جریان بررسی واضح میشود که این مواد، مواد انفجاری می باشد، پولیس قندهار که به اثر تماس تاج محمد ساحل سرپرست رادیو به دفتر آمده بود بعد از بیرون شدن از دفتر رادیو به موضوع رنگ ديگری ميدهد که گویا این مواد برای ترورجنرال رازق تعبیه شده بود و توسط پولیس کشف شده در حالیکه در کشف این مواد پولیس نقشی نداشته و پولیس بر اثر اطلاع سرپرست رادیو کلید قندهار برای شناسایی مواد مذکور فراخوانده شده بود.
با مرور اتفاقات روزهای سه شنبه و چهارشنبه در دفترکلید قندهار لذا خواست ما از نیرو های کشفی کشور اینست که در این مورد تحقیق بیشتر و عمیق تر کرده ونتایج را با مردم کشور در میان گذارند .

نظر بدهید