اقتصادی

برگزاری برنامه آگهی دهی درزمینه پروژه های حیاتی افغانستان درهرات

برنامه آگاهی دهی در زمينه اهميت پروژه های تاپی، تاپ، فایبر نوری و خط آهن برای افغانستان و منطقه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزارشد.
این برنامه که تحت نام “تاپی، تحقق رویای ملی” از سوی آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در سالون مطبوعات این ریاست برگزار شد برای بیش از ۱۵۰ تن از جوانان در باره اهمیت و ارزش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پروژه های تاپی، تاپ، فایبر نوری و خط آهن که قرار است کار عملی آنها در آینده نزدیک در ولایت هرات طی مراسم ویژه و خاص آغاز گردد آگاهی داده شد.
آریا رئوفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات هدف از راه اندازی این برنامه را آگاهی دقیق و فراگیر در مورد اهمیت اقتصادی و قدرت اشتغال زائی این پروژه به ویژه در ولایت هرات و در کل افغانستان بیان نمود.
همچنان محی الدین نوری معاون ولایت هرات در رابطه به پیشینه تاریخی و سیاسی این پروژه بزرگ به تفصیل معلومات داده و با تاکید بر اینکه پروژه تاپی تضمین کننده ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان می باشد افزود:” تاپی زمینه ساز تبدیل شدن افغانستان به یک موقعیت اقتصادی بالقوه در منطقه بوده و دارای تاثیرات بسیار مثبت بر وضعیت افغانستان می باشد که فرصت اشتغال زایی برای جوانان کشور به خصوص در مسیر پروژه تاپی یک بعد بسیار کوچک آن می باشد.”
در ادامه آریا رئوفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات ضمن سپاس گزاری از تلاش های حکومت وحدت ملی در راس مقام ریاست جمهوری در راستای تطبیق موفقانه این پروژه در کشور؛ تاپی را دربردارنده تحول بزرگ اقتصادی برای کشور خوانده و افزود:” تاپی برای مردم افغانستان اهمیت بیشتر از یک پروژه را دارد، و تاپی برای مردم افغانستان یک پروسه است تا یک پروژه.
همچنان سید عظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی نیز در مورد مزیت های اقتصادی پروژه تاپی معلومات داده و با اشاره به دریافت بیش از ۵۰۰ ملیون دالر حق ترانزیت به صورت سالانه و فراهم شدن زمینه کار برای نزدیک به ده هزار نفر به صورت مستقیم از جوانان کشور خواهان حمایت همه جانبه از این پروژه ملی گردید.

نظر بدهید