خبرهای داخلی

راکت پراگنی تازه پاکستان بر خاک افغانستان

نظامیان پاکستانی بار دیگر حملات راکتی و توپخانه یی شان بر بخش های از ولایت کنر از سر گرفتند
این حملات بعد از یک وقفه چندین روزه صورت میگیرد.
نظامیان پاکستانی در طول دو سه سال اخیر بخش از ولایت های کنر ننگرهار نورستان ٬ پکتیا را هدف حملات راکتی و توپخانه یی قرار داده اند ظاهراً هدف پاکستانی ها از این راکت پراگنی ها دورساختن هراس افگنان از مناطق صفری خط دیورند است.
نظامیان پاکستانی ادعا دارند که گویا هراس افگنان که پاکستان راهدف قرار داده اند در همین مناطق مخفی اند در حالیکه مقامات افغان ٬ طالبان پاکستانی ومنابع مستقل بین المللی بار ها گفته اند که چنین حرفی وجود ندارد وهراس افگنان در افغانستان مخفی نمی باشند واین افغانستان است که قربانی فعالیت های هراس افگنان است که در پاکستان مخفی اند.
اصل واقعیت این است که پاکستان برای فرار از اتهامات که از سوی جامعه جهانی متوجه آنکشور است ، میکوشد تا هراس افگنان را که در پاکستان مخفی اند در مناطق صفری خط دیورند جابجا نماید و به این منظور نظامیان آنکشور در تلاش اند تا این مناطق را خالی از سکنه سازند مگر این راکت پراگنی های پاکستان مدتی متوقف شده بود مگر مشکلات در روابط دو کشور همچنان باقی مانده بود.
نظامیان پاکستانی درحالی آغاز به پرتاب راکت ها دربرخی ولسوالی های ولایت کنرکردند که رفت وآمد هیئت های افغانستان وپاکستان درباره مبارزه با هراس افگنی و نابودی لانه های هراس افگن درخاک پاکستان ،و بهبود روابط دو کشور ادامه دارد .
نظامیان پاکستانی پس از دیدار یک هیئت پاکستانی از کابل ، یکصدو هشتاد راکت را برولسوالی های دانگام وسرکانوی ولایت کنر پرتاب کرده اند که دراثراصابت راکت ها چهار عضو یک خانواده که شامل زنان وکودکان اند ، زخمی شده اند .
بربنیاد اظهارات مقام‌هاي محلي کنردربیست و چهارساعت گذشته بیش از یکصدوهشتاد راکت از آن سوي خط ديورند بر ولسوالي‌هاي دانگام و سرکانوي آن ولايت اصابت کرده است که چند زخمي بر جا گذاشته است.
سخنگوي پوليس کنرگفته است که ۱۸۰ موشک شب گذشته در مناطق زور برول، سور کمر، کچلي و ساير ساحات اصابت کرده که در نتيجه يک زن و شوهر و دو کودک شان زخم برداشته اند.
راکت پراگنی پاکستانی های باعث شد تا بیشتراز دو هزار و پنجصد خانواده از بخش های مرزی کنر فرار کنند و آواره شوند.
درهمین حال وزارت دفاع ملی از عواقب بد موشک پراگنی های پاکستان بر بخش های شرقی افغانستان هشدار داده میگوید که یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله بین دو همسایه نیاز است .
برخی از آگاهان میگویند که اقدامات نظامیان پاکستانی بیشتر در واکنش به اقدامات امریکا است
پاکستان ازسوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و جامعه بین المللی به عنوان حامی تروریستان معرفی شده وبیشترین کمک های مالی وتخنیکی را ازدست داده است
پاکستان به جای همکاری وحشت ودهشت را درافغانستان توسط گروه های هراس افگن گسترش داده است
دردو هفته گذشته کابل وبرخی ولایات دیگرگواه حملات تروریستی بوده که مسوولیت این حمله ها را گروه های هراس افگن به عهده گرفتند که درخاک پاکستان حضوردارند .
درهمین رابطه هیئت های از جانب دوکشوربه منظور ارائه مدارک وشواهد از حضور فعالیت های هراس افگنان در خا ک آنکشوربه گفتگوپرداخته اند اما این گفتگوها که تا کنون ادامه دارد.
مگر میشود در وجود چنین موضع گیری خصمانه از تفاهم و دیالوگ سخن گفت ؟
حرف واضح این است که نظامیان پاکستان یکبار دیگربا پرتات راکت ها بر ولایت کنر ثابت ساختند که پاکستانی های درگفتار وتعهدات شان صادق نیستند.

نظر بدهید