اقتصادی

برای ترویج کشت زعفران بودجه نیاز است

ازسه سال به اینطرف کشت زعفران دربغلان به کندی رو برو شده است .
عبدالمحمود غفوری مدیر عمومی ترویج زراعت بغلان درمصاحبه با خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که قرار بو د در سال روان ده قطعه زمین نمایشی کشت زعفران درآن ولایت ایجاد گردد ولی نسبت به نبود بودجه نتوانستند این برنامه را عملی کنند.
وی گفت که از مدت سه سال به این بودجه یی به خاطر ترویج و گسترش زعفران در اختیار ریاست زراعت بغلان قرار نگرفته است.
وی اضافه کردیازده قطعه کشت نمایشی زعفران درولسوالی های بنو ده صلاح پلحصارخنجان دهنه غوری ومناطق شهر پلخمری تحت زرع است که درسال روان بیشتر از ۱۳ کیلو گرام زعفران از آن بدست آمد .
غفوری دلایل عدم ترویج این نبات مهم و ارزنده رابلندبودن قیمت پیاز زعفران عنوان کرد و خاطر نشان ساخت که درهرجریب زمین زراعتی هشتصد کیلو گرام پیاز زعفرانی ضرورت است که خرید ان از توان دهقانان بغلان نمی باشد.

نظر بدهید