اقتصادی

سفرهیئت بلند پایه ترکمنستان درمراسم گشایش پروژه تاپی

هیئت بلند ترکمنستان وارد شهرک تورغندی شد وازسوی مقامات محلی مورد استقبال قرارگرفت.
این هیئت به خاطربازدید از روند آمادگی به خاطر افتتاح پروژه تاپی وارد بندر تورغندی گردید و از سوی محی الدین نوری معاون والی هرات وشماری ازمسولان فرهنگی واداری استقبال شد.
محی الدین نوری معاون والی هرات ازتلاش جدی مقامات محلی به خاطر آمادگی مراسم افتتاح پروژه تاپی درشهرهرات وهمچنان گشایش خط آهن درشهرک تورغندی خبر داد.
او افزود که روند نوسازی و بهسازی در مناطق مختلف شهر به شدت جریان داشته و اداره محلی هرات آمادگی کامل را به خاطر برگزاری هر چه با شکوه تر این مراسم دارد.
درهمین حال آریا رئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ هرات نیز ازتدارک برنامه های فرهنگی وهنری غرض گنجانیدن درمراسم افتتاحیه پروژه تاپی خبرداد.
اوگفت:” درحاشیه مراسم افتتاحیه پروژه تاپی، نمایشگاه صنایع دستی وهنری ولایت هرات را برگزارخواهد شد.”
هیئت جانب ترکمنستان از کارهای انجام شده استقبال نمود و آمادگی کشورش را به خاطر افتتاح پروژه تاپی نیز اعلام کرد.
این درحالیست که آماد گی ها به خاطر گشایش پروژه تاپی درولایت هرات درحال تکمیل شدن است.
قراراست تا در هفته های آینده ضمن مراسم ویژه با حضورمهمانان خاص وهزاران تن از شهروندان افغانستان پروژه تاپی گشایش یابد.

نظر بدهید