خبرهای ورزشی

برگزاری جام ورزشی صلح و دوستی درقندهار

قندهارمیزبان رقابت های جام ورزشی صلح ودوستی است.
این رقابت ها در رشته کشتی میان مبارزان ازشش ولایت سرازفردا برگزارمی شود.
یک مقام اداره ورزش قندهار گفت که این رقابت ها برای رشد ورزش میان جوانان و شناسایی چهره های برتر کشتی درورزشگاه سپین بولدک برگزارمی شود.
تیم منتخب کشتی محلی و بلکورش ولایت هرات با پنجاه پهلوان تحت سرپرستی عبدالغنی خلیل سرپرست فدراسیون کشتی محلی و بلکورش دراین رقابت ها شرکت دارد.
ورزشکاران کابل ، هلمند ، ارزگان ، زابل وقندهار نیز دراین رقابت ها شرکت دارند

نظر بدهید