خبرهای ورزشی

افغانستان براى کسب مقام سوم در جام جهانى کرکت با پاکستان بازى میکند

تيم زيرسن ١٩ سال کرکت افغانستان، براى به دست آوردن مقام سوم در جام جهانى کرکت، با پاکستان بازى مى کند.
تيم هاى زير ١٩ سال افغانستان و پاکستان، در اين رقابت ها به بازى نيمه نهايى رسيده اما هر دو تيم در نيمه نهايى شکست خورده اند.
در رقابت هاى نيمه نهايى؛ استراليا، افغانستان را و هندوستان، تيم پاکستان را شکست داد.
فريد هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان گفت که تيم افغانستان، براى به دست آوردن مقام سوم، با تيم پاکستان بازى مى کند.
او افزود که برندۀ اين بازى، در مقام سوم و بازندۀ آن، در مقام چهارم جاى خواهد گرفت.
هوتک گفت که افغانستان هم در رقابت هاى گروپى و هم در مسابقات قبلى آسيايى، پاکستان را شکست داده و تيم آن کشور در بازى با افغانستان، زير فشار قوى قرار دارد.
قرار است که بازى کریکت افغانستان و پاکستان براى کسب مقام سوم، به روز پنجشنبۀ آينده انجام شود.
افغانستان در حالى براى به دست آوردن مقام سوم و چهارم بازى مى کند که در جام جهانى سال گذشته، مقام نهم را گرفته بود

نظر بدهید