خبرهای خارجی

اتریش خواستار تعیین سقف نهایی پذیرش پناهجویان از سوی آلمان شد

پیش از نشست امروز اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در باره بحران مهاجرین،ورنر فیمان صدراعظم اتریش از حکومت آلمان باردیگر تقاضا کرد که یک مرزنهایی را برای پذیرش پناهجویان مشخص کند. اما خانم میرکل ، صدراعظم آلمان همواره چنین پیشنهادی را رد می کند.
صدراعظم اتریش در مصاحبه با روزنامه “کوریر” گفت: آلمان نیز باید یک شمار مشخص را برای مهاجرین تعیین کند که از مناطق و اطراف سوریه و ترکیه می آیند.
این سیاست مدار از حزب سوسیال دموکرات اتریش افزود، حکومت آلمان باید بالاخره روشن سازد که در غیر آن بازهم مهاجرین به سوی آلمان سرازیر می شوند.
صدراعظم اتریش از شمار حدود 400 هزار مهاجر به عنوان سهمیه آلمان سخن گفت و هشدار داد: تا زمانی که آلمان از این [شمار] سخن نگوید، روشن است که چه رخ می دهد: پناهجویان بازهم باور می کنند که به آنها اشاره می شود که بیایید.
حکومت اتریش در نیمه ماه فبروری اعلام کرد که روزانه فقط 80 تقاضای پناهندگی را قبول می کند و مجموعاً به 3200 مهاجر اجازه عبور به کشور های دیگر را می دهد.
در سال 2016 باید اتریش در مجموع 37500 تقاضای پناهندگی را بپذیرد، بعد از آنکه در سال گذشته حدود 90 هزار مهاجر در اتریش تقاضای پناهندگی دادند.