اقتصادی

بر باز سازی فابریکات تولیدی بغلان تاکید شد

روی طرح باز سازی فابریکه نساجی افغان – پلخمری ،سیلو ، سپین زر و میکانیزه ساختن زراعت بغلان امروز نشستی در پلخمری برپاشد.
در این نشست انجنیر محمود واحدی سر پرست ریاست اقتصاد بغلان گفت که پایه های اساسی این طرح شامل تعویض سیستم فابریکه نساجی از کهنه به نو ،فعال سازی مجدد سیلوی پلخمری سپین زر و میکانیزه سازی زراعت میباشدکه با تطبیق این طرح برای بیش از دوازده هزار تن فرصت های شغلی فراهم میشود و سطح عواید در ولایت بغلان افزایش می یابد.
انجنیر عبدالحی نعمتی والی بغلان که دراین نشست حضور داشت با تایید از طرح ها و نظریات رئیس اقتصاد گفت که درصورت فعال شدن این تاسیسات رفاه عامه از یک طرف فرصت های شغلی برای جوانان بغلان مهیا میشود و از طرف دیگر از تولیدات و فر آورده های آن عواید خوبی برای دولت میسر میشود.
غلام قادر رئیس دستگاه نساجی افغان –پلخمری گفت : در صورتیکه سیستم کهنه این فابریکات تجدید شود تولیدات ما از بازار یابی خوبی بر خوردار میشود و بغلان دو باره جایگاه اقتصادی اش را در سطح کشور دریافت خواهد کرد .

نظر بدهید