اقتصادی

هرات در آستانه بهره گیری ازسرک شهرهرات – نقره

کارساخت بخش دوم سرک شهرهرات نقره درآینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد.
مسولان ریاست فواید عامه ولایت هرات میگویند کاراین پروژه نود وهشت فیصد به پیش رفته است .
قاضی نذیراحمد حنیفی نماینده مردم درولسی جرگه که همراه شماری ازمقامات دولتی ازکارساخت سرک بشران و نقره بازدید نمود ازکیفت کارتمجید نمود..
حبیب الله تیموری رئیس فواعد عامه گفت : ۹۸فیصد کار سرک نقره خاتمه یافته است. وی هزینه این پروژه را ۱۵۵ملیون افغانی اعلام کرد.
اوگفت :” پروژه سرک بشران که بیست کیلو مترطول دارد از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه ساخته میشود وتا حال شصت فیصد کار آن تکمیل شده است

نظر بدهید