خبرهای خارجی

تکاپوی مجلس سنای امریکا برای رفع بن بست مربوط به بودجه فدرال

اعضای سنای آمریکا برای توافق بر سر طرحی برای تامین بودجه حکومت فدرال که در سومین روز تعطیلی قرار دارد در تکاپو هستند.
سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه همچنان یکدیگر را در تعطیلی حکومت مقصر می شناسند.
دموکرات ها می خواهند دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بر سر موضوع مهاجرت وارد مذاکره شود اما جمهوری خواهان می گویند تا زمانی که ارائه خدمات حکومت فدرال دچار وقفه است نمی توان در مورد مساله مهاجرت به توافق رسید.
ترامپ در مقابل از جمهوری خواهان خواسته است با تغییر قوانین با اکثریت ساده طرح بودجه را تصویب کنند.
براساس مقررات سنا، لایحه بودجه نیازمند ۶۰ رای است تا بتوان بر تاکتیک های تاخیری حزب مخالف چیره شد. این مجلس ۱۰۰ کرسی دارد.
جمهوری خواهان با ۵۱ عضو در این مجلس اکثریت دارند و برای تصویب بودجه نیازمند کمک دموکرات ها هستند.
میچ مکانل، رهبر اکثریت در مجلس سنا گفته بود که آن مجلس صبح روز دوشنبه طرحی را برای تامین بودجه حکومت فدرال تا روز ۸ فبروری به رای خواهد گذاشت اما این رای گیری اکنون به ظهر دوشنبه موکول شده است.
با توجه به عدم تصویب بودجه، بسیاری از سازمان های دولتی روز دوشنبه به علت تعطیلی خدمات ارائه نخواهند کرد و صدها هزار کارمند با مرخصی بدون حقوق روبرو هستند.
حکومت فدرال آمریکا آخرین بار در سال ۲۰۱۳ برای مدت ۱۶ روز به دلیل عدم توافق دو حزب بر سر بودجه تعطیل شده بود.