خبرهای داخلی

انتظار مردم افغانستان از هیئت ملل متحد ٬ عمل موثر وواقعبینانه می باشد

یک هئیت بلند پایه از شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل امده است، هدف از سفر این هیئت به کابل، بررسی وضعیت امنیتی افغانستان و رسیدگی به شکایات است که از سوی این کشور درج شورای امنیت سازمان ملل گردیده است.
کابل میزبان یک هیئت بلند پایه شورای امنیت سازمان ملل متحد است، در ترکیب هیئت به شمول نماینده دایمی امریکا در سازمان ملل متحد شماری از دیپلوماتان ارشد کشورهای عضو در شورای امنیت شامل اند.
منابع در سازمان ملل متحد و وزارت خارجه افغانستان گفته اند، مشکلات منطقه یی به ویژه چگونگی مبارزه با هراس افگنی محور صحبت هیئت با مقامات افغان خواهد بود.
همچنان به قول از منابع در ملل متحد گفته شده که این سازمان توقع دارد که افغانستان به تهدیدهای هراس افگنی، قاچاق مواد مخدر،جرایم سازمان یافته رسیدگی کند و زمنیه را برای گسترش تجارت منطقه یی فراهم سازد.
در کنار این مسایل هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت های افغانستان را که درج آن شورا شده است نیزبررسی خواهد کرد.
افغانستان قبلا دو شکایت را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به آدرس پاکستان در رابطه به حملات موشکی آن کشور بر افغانستان وپناه دادن به گروه های تروریستی درج کرده است.
به باور آگاهان سیاسی ٬با آمدن هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل، دستگاه دیپلوماسی کشور ما کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
در کنار آنکه دولت افغانستان باید گفته هایش را مبنی بر دخالت بیرونی، صدور افراط گرایی و هراس افگنی از بیرون به افغانستان به کرسی نشاند، باید به ایرادها و انتقادهای هم پاسخ گوید.
آنچنان که منابع در سازمان ملل گفته اند این سازمان توقع دارد که افغانستان به تهدید های هراس افگنی، قاچاق مواد مخدر و جرم های سازمان یافته رسیدگی کند، معلوم نیست که توقع ملل متحد چه است؟ در حالیکه در هر سه مورد این افغانستان است که قربانی شده و این مردم افغانستان اند که هنوز هم قربانی میدهند.
در اینجا یک دیپلوماسی فعال و سازنده در کار است تا حکومت افغانستان به آن بپردازد و به اصطلاح از خود رفع تقصیرکند.
ضمناً مردم افغانستان حرف های زیادی دارند که باید از طریق حکومت و دستگاه دیپلوماسی افغانستان به گوش هیئت رسانیده شود.
جنگ افغانستان یک واقعیت تلخ برای مردم ما و یک واقعیت عینی در منطقه است، علل و عوامل چگونگی و منابع تمویل آن برای جهانیان منجمله سازمان ملل متحد واضح است، در حالیکه نبود همسویی میان کشورهای منطقه، زمینه سازگسترش جنگ در کشورما شده است.
مساله افغانستان همیشه یک مساله مورد بحث در شورای امنیت بوده، مگر شورای امنیت در نزدیکی، همسویی و ایجاد یک اجماع میان کشورهای دخیل در قضیه افغانستان ٬یا کاری نکرده ویا کاری کرده نتوانسته است.
بحران افغانستان سالهای متمادی است که ادامه دارد مگر شورای امنیت همیشه به صدوریک قطعنامه بسنده کرده و هیچ طرحی در این خصوص ارائه نداشته است.
از طرف دیگر اقدامات و برنامه ریزی های شورای امنیت که مقطع یی و مطابق زمان و شرایط بوده مردم افغانستان را نا امیدساخته است، ما بارها شاهد داخل شدن افراد و چهره ها در لست سیاه سازمان ملل بوده ایم مگر این نام به سادگی از این لست کشیده هم شد.
مردم ما از عدم تحرک و عدم موثریت سازمان ملل و شورای امنیت آن در خصوص بحران کشورشان که یکی ازطولانی ترین منازعات جهانی است شاکی اند .
امید است که شورای امنیت این بارواقعبینانه و موثر عمل کند و گزارش جامع ارائه دهد وبرای تنبیه گروه های تروریستی و کشورهای حامی آن بیشتر و موثرتر عمل نمایند، در غیر آن سازمان ملل و شورای امنیت آن در ذهن ها یک نهاد و یک سازمان غیر موثر تعریف خواهد شد.

نظر بدهید